Uitgangspunten Kinderspoor

Elk mens heeft in principe zijn eigen spoor. De kindercoach sluit daarbij aan en volgt en steunt het kind vanuit Respect voor zijn eigenheid, ook als het gaat om hoogbegaafdheid of hooggevoeligheid. Het zal groeien in zijn vermogen zijn eigen spoor terug te vinden. De benadering daarbij is altijd positief. Het accent ligt op wat het kind wél kan, waar het goed in is en wat hem speciaal maakt. In de begeleiding werken we  oplossingsgericht en we zoeken niet nadrukkelijk naar dieper gelegen oorzaken van het probleem. Kinderen blijken als er goed naar hen geluisterd wordt, zelf vaak mogelijkheden te ontdekken om met hun situatie om te gaan, ook in geval van ziekte, verlies door overlijden of echtscheiding.