Hoe werkt kinderspoor?

Kinderspoor sluit in een creatieve, licht therapeutische setting aan bij de belevingswereld van het kind. Door tekenen, schilderen, spelen, kleien e.d. en ondertussen samen te praten, komt het kind meer in contact met zichzelf. Vaak komt er dan ontspanning ook door visualisaties, fantasie-oefeningen. Zo ontstaat er langzamerhand een bewuster en positiever zelfbeeld en komt het kind steeds meer op zijn eigen spoor.

Soms is het nodig gericht te werken aan een gewenste gedragsverandering bv. bij pesten en gepest worden. Daar werken we dan aan m.b.v. de methode 'Kids' Skills'.